Банктік тəуекелдер жəне оны басқару

Оқу құралында банктік тəуекелдердің мəні мен мазмұны, оның түрлері, басқару əдістері жан-жақты қарастырылған. Аталмыш оқу құралы экономикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне жəне банктік тəуекелдер, оны басқару мəселелері қызық тыратын жалпы оқырманға арналған.

Категория: Банковское дело

ISBN: 978-601-04-0018-4

Правообладатель: КазНУ

Год: 2013

Легальная стоимость: 113.00 руб.

Ограничение по возрасту: 0+

Читать книгу «Банктік тəуекелдер жəне оны басқару» онлайн: